Vin yon pwofesyonèl nan kreye sit web ak wordpress

44 Leson

Nan kou sila, nou ap montre ou kijan pou ou kreye nenpòt sit web ou vle ak wordpress. Nan chak...

Wè kou sa

Inisyasyon ak Entènèt

30 Leson

Kou sa fèt espesyalman pou moun ki pa konn anyen sou entènèt. Nan kou sa n ap desann a zewo nè...

Wè kou sa

Grafik Dizay pou debitan

10 Leson

Kou sa se pou moun ki pa gen okenn nivo nan grafik. Moun ki bezwen kreye grafik dizay pou pwod...

Wè kou sa

vin yon pwofesyonèl sou youtube pou ou ka fè lajan

46 Leson

Nan kou sa, nou pwale prepare ou pou ou vini yon pwofesyonèl sou youtube. Nou ap pran ou depi ...

Wè kou sa

Montaj videyo sou telefòn

3 Leson

Nan Kou sa, nou pwal montre ou fè montaj videyo sou telefòn ou si ou pa gen laptop.Nou pwal mo...

Wè kou sa