vin yon pwofesyonèl sou youtube pou ou ka fè lajan

0 Leson

Nan kou sa, nou pwale prepare ou pou ou vini yon pwofesyonèl sou youtube. Nou ap pran ou depi ...

Wè kou sa

Vin yon pwofesyonèl nan kreye sit web ak wordpress

0 Leson

Nan kou sila, nou ap montre ou kijan pou ou kreye nenpòt sit web ou vle ak wordpress. Nan chak...

Wè kou sa

Inisyasyon ak Entènèt

24 Leson

Kou sa fèt espesyalman pou moun ki pa konn anyen sou entènèt. Nan kou sa n ap desann a zewo nè...

Wè kou sa