foto pwofil

Enkoni

0 pwen

×
KONEKTE AKÈY KATEGORI KOU YO KOU YO DISKISYON ANONS YO
profile

CERTIL REMY

Non m se Certil Rémy. Yon pwogramè ki pasyone nan pataje konesans li ak tout moun, Siman ou kwaze ak youn nan travay mwen deja swa sou Google play store, Yon sit web mwen fè pou yon kliyan, Videyo mwen sou YouTube oubyen yon atik ki pale de mwen. Mwen gen 2 biznis an liy k ap banm lajan Achiv Mizik ak Katkat game. M ap travay nan yon antrepriz outsourcing ki rele nou kòd ...

POUKISA OU DWE APRANN ISIT LA

Reyisit ou se satisfaksyon nou

Ou p ap Chita ap gade videyo. Apre chak leson nan yon kou, ou gen yon pwojè pou fè pratik. Ou kole nan yon leson, poze kesyon nan foròm nan, w ap jwenn yon kominote pou dekole ou.

N ap kenbe men ou jouk ou fini

Nou p ap sèlman ba ou pwojè pou ou fè. Nou la pou motive ou, Chak vandredi gen apèl videyo pou klas yo. Apèl sa yo la pou ede ou konprann pandan wap poze kesyon epi jwenn motivasyon.

Ou pa kontan nou remèt ou kòb la

Nou t ap santi nou mal si nou pata rive satisfè ou. Tout fwa sa ta rive n ap ranbouse ou kob ou te peye a. Objektif premye platfòm nan sepa fè lajan , se kreye pwofesyonèl ak travay.