foto pwofil

Enkoni

0 pwen

×
KONEKTE AKÈY KATEGORI KOU YO KOU YO DISKISYON ANONS YO

KIYÈS MWEN YE?

Non m se Certil Rémy. Yon pwogramè ki pasyone nan pataje konesans li ak tout moun, Siman ou kwaze ak youn nan travay mwen deja swa sou Google play store, Yon sit web mwen fè pou yon kliyan, Videyo mwen sou YouTube oubyen yon atik ki pale de mwen. Mwen gen 2 biznis an liy k ap banm lajan Achiv Mizik ak Katkat game.

M ap travay nan yon antrepriz outsourcing ki rele nou kòd. Mwen ranpòte 2 pi gwo konkou antreprenarya ak teknoloji ki fèt nan peyi a. Premye a se Digital jam Haiti 2015 ( bank mondyal te òganize kote mwen te benefisye yon vwayaj pou Canada). Dezyèm nan ISB Initiative Stéphane Buno ( FONDASYON Sogebank te òganize an 2018). An 2018 non mwen site pami 24 jenn ki te make ane a nan yon atik tiket mangazin. Popilarite m grandi gras ak renmen pataje mwen.

Pouki mwen kreye platfòm sa?
Pandann tout vwayaj mwen ak rechèch mwen, mwen dekouvri gen yon karans orijinal kontni teknoloji pou jenn ayisyen yo. Mwen te lanse yon chanèl YouTube pou ede jenn yo konprann teknoloji, se konsa yo te akeyi mwen ak bra louvri. Sa vin rann mwen kreye platfòm sila pou mwen ka plis sipòte yo. Mwen kreye platfòm nan pou rann aprantisaj la pi pratik paske YouTube p ap ka pèmèt mwen fè tout sa mwen ta swete fè pou yo. Vin jwenn mwen, vini mwen pataje eksperyans mwen ak ou. Vini mwen montre ou kijan. Ou ka rantre plis ke 400$ Usd pa mwa san ou pa gen diplòm!