10 Leson

Kategori Demaraj

Anseyan: Certil Remy

5 Etidyan

Kou sa se pou moun ki pa gen okenn nivo nan grafik. Moun ki bezwen kreye grafik dizay pou pwodwi yo, Moun ki vle kòmanse yon biznis men ki pagen kob pou peye grafis pou travay dizay pou yo. 
Mou ki sansib pou imaj yo sou nèt la men ki pa gen kob pou peye grafis pou travay pou yo.

Nan kou sa nou ap montre ou kijan ou ka itilize yon seri aplikasyon byen senp pou ou ka fè dizay. 

Antansyon nou pap manyen photoshop ak lot lojisyèl grafik pwofesyonèl. N ap itilize aplikasyon ki pi fasil k ap ede ou konsève tan ak lajan w.