30 Leson

Kategori Demaraj

Anseyan: Certil Remy

22 Etidyan

Kou sa fèt espesyalman pou moun ki pa konn anyen sou entènèt.

Nan kou sa n ap desann a zewo nèt, pou nou prepare w pou nenpòt kou pwofesyonèl, ou ta vle pran sou platfòm nan.

Nan chak leson nou kou sa gen yon pwojè. Pwojè yo la pou ede w konprann epi pratike sa w aprann nan leson yo.

Kiyès ki ka pran kou sa?
Moun ki pa konn anyen sou entènèt, moun ki konnen kèk bagay, men ki ta vle ajoute sou sa yo genyen an.

Kisa m ap benefisye pou kou sa?

W ap benefisye yon sètifika e plis konesans pou w navige sou entènèt an tout sekirite.