44 Leson

Kategori Wordpress

Anseyan: Certil Remy

22 Etidyan

Nan kou sila, nou ap montre ou kijan pou ou kreye nenpòt sit web ou vle ak wordpress.
Nan chak leson w ap jwenn pwojè ki ap ede ou fè pratik. Chak vandredi ap gen apèl videyo pou ou sa.

N ap kòmanse apati zero pou monte ak ou. N ap konstwi 7 sit wèb ansanm. 
  1. Yon blòg tankou ayibo post, le nouvelliste ak loop Haiti 
  2. Yon sit  pou ou vann an liy (e-commerce). 
  3. Yon foròm (yon sit web pou moun poze kesyon epi fè diskisyon).
  4.  Yon sit pou ou vann kou an liy , 
  5. Yon sit web pou òganizasyon,
  6.  Yon sit web pou poste foto pou fotograf, 
  7. Yon portfolio osinon yon sit pwofesyonèl kòm bonis yon sit web pou yon atrepriz. 
Apre chak videyo ou gade n ap ba ou yon pwojè kote n ap la pou asiste ou jouk ou fini pwojè sa yo.

N ap ede ou jwen pwofesyonèl k ap ede ou konn ekri atik pou ou ka poste sou sit la. Nap ede ou jwen pwofesyonel ki ap ba ou konesans bazik pou ede ou fè repòtaj.

Kiyès ki ka swiv kou sa?
Nenpòt moun ki gen konesans de baz ki nan kou  Inisyasyon ak entènèt la .

Si ou santi ou gen baz sa yo tanpri Ekri pou nou ka fè ou pase yon tès. Si ou bon n ap ekri ou pou fè ou konnen èske wap kaswiv kou a.

Kisa w ap benefisye ?
W ap benefisye 7 sit web sa yo ke w ap kreye ansanm ak nou an plis yon sètifika.  N ap ede ou, kote n ap fè ou fè konesans ak sit web ou ka chèche travay WordPress pou ou ka komanse fè lajan.

LESON