46 Leson

Kategori Youtube

Anseyan: Certil Remy

13 Etidyan

Nan kou sa, nou pwale prepare ou pou ou vini yon pwofesyonèl sou youtube. Nou ap pran ou depi nan baz pou rive nan nivo pwofesyonèl tankou:
  •  Kreye chanèl konfigire li 
  •  Kreye videyo ki gen valè. 
  •  Monetize chanèl ou 
  •  Montre ou kijan pou ou ale chèche esponsò pou chanèl la.
  •  Aprann kolabore ak anpil gwo pwofesyonèl youtuber ayisyen, yon fason pou chanèl ou a ka monte rapid. 
  • N ap pataje ak ou tout teknik kolaborasyon ak mwayen pou ou jwenn anpil vizyonnman ak abòne sou YouTube.
Ki moun k ap ka swiv kou sa?
Nenpòt moun. N ap kòmanse a zero pou nou monte nan nivo pwofesyonèl ak ou.

Ki sa m ap bezwen pou mwen kòmanse?
Li obligatwa pou ou gen konesans ki nan kou Inisyasyon ak entènèt la pou ou kòmanse.
Nan kou sa nou ap prepare ou pou ou ka gen baz w ap bezwen yo pou ou vin swiv kou YouTube la. Men si ou gen konesans sa yo deja, tankou kreye imel poukò ou. Itilize nenpòt telefòn san ou pa bezwen moun konfigire li pou ou.

Ou gen konesans pou ou ka ale sou entènèt ak nenpòt navigatè. W ap Ekri nou nan pou nou pase ou yon tès pou ou ka enskri.

Kisa m ap jwenn lè mwen fini kou sa?
Lè ou fini kou sa w ap jwenn yon sètifika plis w ap soti ak yon chanèl YouTube ki tou monetize, pou ou ka kòmanse fè kòb. W ap gen konesans pou ou kreye videyo pwofesyonèl mete sou chanèl ou, fè dizay pou dekore chanèl la  elatriye.

LESON